מעוניינים לקבל פרטים נוספים?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

שדה חובה
שדה חובה
שדה חובה
לחצו לעיון במדיניות הפרטיות

תודה רבה על פנייתך!

ניצור עמך קשר בהקדם

יועצי הרישום שלנו עומדים לרשותכם:

קורס הכשרת דירקטורים ונושאי משרה

מטרת הקורס

קורס יוקרתי אשר נותן את מכלול הכלים המעשיים המשפטים הכלכליים ועוד אשר יכשירו אותך לכהן כדירקטור בדירקטוריון של חברות עסקיות ופרטיות. הקורס משלב בצורה מדויקת את התאוריה והפרקטיקה ומכשיר את הלומדים, להתמודדות עם סוגיות ואתגרים כפי שבאים לידי ביטוי במורכבות תפקיד זה.

מסגרת הקורס

44 שעות לימוד אקדמיות, 11 שיעורים פרונטליים.

אודות הקורס

קורס הכשרת דירקטורים ונושאי משרה הינו קורס יוקרתי, הנועד לתת כלים מעשיים לקבלת החלטות תקינה לכל מי שמכהן בתפקיד דירקטור.
קורס זה משלב בצורה מדויקת תאוריה ופרקטיקה, ונותן את מכלול הכלים להכשרתם של דירקטורים ומנהלים בכירים להתמודדות נכונה עם מכלול האתגרים העומדים בפניהם במסגרת תפקידם.

תפקיד הדירקטור דורש שיקולי דעת ומיומנויות גבוהות של תהליכי קבלת החלטות המבוססים על ידע וניסיון מקצועי.
קורס דירקטורים "הלכה ומעשה" נועד להקנות כלים משפטיים, חשבונאיים, עסקיים, אסטרטגיים וכלכליים אשר יסייעו לדירקטורים ולמנהלים הבכירים בתפקידם, ויענו על צורכיהם בהתאם למציאות בה הם נמצאים.
הקורס משלב סימולציות, Case studies ודיון פעיל בהתרחשויות ואירועים אקטואליים המשפיעים על המשק ועל שוק ההון בישראל ודן בתפקידו של הדירקטור בזיהוי, ניתוח, יישום ובקרה על ההשלכות הנובעות מכך.
בקורס זה, תכני הלימוד מועברים על ידי נבחרת מרצים מובילים בתחומם, מהאקדמיה ומהעולם העסקי. מרצים אלו מביאים עמם שנים של הוראה אקדמית ובעיקר ניסיון ניהולי "מהשטח" בעולמות העסקיים ויכולים לתרום למשתתפים לא רק תאוריות אקדמיות,  אלא גם ובעיקר ידע מעשי וכלים פרקטיים מוכחים.

נושאי הלימוד

 • מבוא: תקשורת פנים ארגונית, ויחסים דירקטוריון מול מנכ"ל. תהליך ההיכרות הראשוני בחברה. תהליך אפקטיבי לניהול ישיבות, תכנון הישיבה ויעדיה. גורמי הצלחה קריטיים, מהות וסוגי החלטות, תהליך קבלת החלטות.
 • קריאה וניתוח דו"חות כספיים: "קריאה וניתוח בין השורות", משמעות חוות הדעת של רואה החשבון (המבקר). מרכיבי הדוחות: מאזן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח תזרים מזומנים. דו"ח על השינויים בהון העצמי. ביאורים לדוחות הכספיים.
 • חברה וניהול ממשל תאגידי משולש הכוחות בחברה: אסיפה כללית, דירקטוריון, סמכויות. הליכי הביקורת: עבודת ועדת הביקורת ומבקר הפנים. הועדות השונות ותפקידן. הקיבוץ כתאגיד, משטר התאגידים "הקיבוצי", התנהלות במתכונת אגודות, עסקאות עם בעלי שליטה, שכר הבכירים, הרמת מסך.
 • המשך קריאה וניתוח דו"חות כספיים: נקודות תורפה במאזן, ניתוח ותוצאות, אימוץ תקינה בינלאומי IFRS , ISOX, ניתוח הדוחות הכספיים: רמת הנזילות, מדידת רמות סיכונים.
 • נקודות תורפה בדוחות הכספיים, ניתוח ותוצאות: ביצועים תפעולים, מדדי רווחיות, מיסוי ודרכי הערכות שווי חברות.
 • כיצד יוצרים דירקטוריון אפקטיבי, ניתוח מעשי של תפקידי הדירקטוריון וסמכויותיו, דגשים בביצוע התפקידים והסמכויות, דרכי המילוי והיישום של חובות הדירקטורים. סימולציה: ישיבות דירקטוריון. Case-Study.
 • אסטרטגיה תאגידית:: גורמי הצלחה קריטייםKSF , יכולות ליבה ומיקור חוץ. ניתוחי TOWS/SWOT, PESTEL, מבנה ענפי, החלטות והשוואת חלופות. זיהוי "אורות אדומים".
 • ייפוי דוחות כספיים: ביקורת חקירתית- הונאות ותרמיות. ניהול סיכונים: ניתוח פרשיית הבנק למסחר: ב-2002, סיפור החקירה. סקירה וניתוח של מעגלי הבקרה שונים בתאגידים, תפקידם והערך שלהם לבעלי המניות ולהנהלה.
 • ניהול משברים: סוגי משברים, טיפול ברמת המניעה, התנהלות מול המדיה, ארועי סייבר.
 • מיזוגים ורכישות: משמעויות, אופנים שונים של מיזוג. החלטות התרחבות וצמיחה, פיצול, גיזום. חשיבות תפקידי הדירקטורים בשינויים המתהווים.
 • סימולציה ומשחק תפקידים בדירקטוריונים.
לקבלת הסילבוס המלא לחצו כאן

סגל המרצים

ד"ר דליה זליקוביץ'
מרצה בכירה במכללת כנרת ובמכללות רבות נוספות בתחום הכשרת דירקטורים. מכהנת כדירקטורית בחברות ממשלתיות, ציבוריות, עמותות וחברות פרטיות, חברת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, מכהנת כיושבת ראש בוועדות רבות וכיועצת אסטרטגית-כלכלית וטרנספורמציה דיגיטלית לארגונים ממשלתיים ופרטיים.

תנאי קבלה

תואר ראשון או ניסיון ניהולי מוכח.

זכאות לתעודה

בסיום הלימודים, ובכפוף להשתתפות ב 85% מהמפגשים (לפחות), תוענק למשתתפים תעודת בוגר קורס "הכשרת דירקטורים ונושאי משרה" מטעם היחידה ללימודי חוץ במכללה האקדמית כנרת.

מעוניינים לקבל פרטים נוספים?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

שדה חובה
שדה חובה
שדה חובה
לחצו לעיון במדיניות הפרטיות

תודה רבה על פנייתך!

ניצור עמך קשר בהקדם